آموزش مدیر فنی آسانسور در کرج

مدیر فنی آسانسور از مشاغل حوزه برق و مکانیک می باشد. این حرفه نیاز به گذراندن دوره آموزشی دارد. برای آموزش مدیر فنی آسانسور در کرج می توانید به صورت حضوری به آموزشگاه مراجعه نمایید. یا با شماره شرکت تماس حاصل نمایید.

مدیر فنی آسانسور باید اصول ایمنی و بهداشت کار را رعایت نماید و بر مسایل زیر مسلط باشد:

  • محاسبه نیروی وارد بر کف وسقف چاه در محل نصب موتور گیربکس
  • محاسبه تنش های کمانش ریل های راهنما
  • محاسبه توان نامی مورد نیاز
  • محاسبه بار استاتیکی وارد بر محورگیربکس و ضریب اطمینان
  • محاسبه کشش طناب فولادی
  •  فشار مخصوص طنابهای فولادی

مدیرفنی آسانسور با مشاغل دیگر صنف آ سانسور  همانند کمک نصاب آسانسور و تکنسین آسانسور درارتباط می باشد.

آموزش مدیر فنی آسانسور در کرج

آموزشگاه فنی و حرفه ای توسعه آسانسور البرز، دوره تخصصی آموزش مدیر فنی آسانسور را ،با ارائه مدرک معتبر زیر نظر سازمان فنی حرفه ای برگزار می نماید.

اشتراک مطالب در: